Obavijest korisnicima usluga Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad