Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i jednog člana odbora za reviziju JKP d.o.o. Tomislavgrad