admin

Odluku o uvođenju privremene mjere o racionalnoj potrošnji pitke vode u vodovodu

Temeljem članka 17. Odluke o vodovodu i kanalizaciji br. 01-02-1194/12. direktor Javnog komunalnog poduzeća d.o.o. Tomislavgrad donio je   ODLUKU O UVOĐENJU PRIVREMENE MJERE O RACIONALNOJ POTROŠNJI  PITKE VODE U VODOVODU               Zbog izrazite suše i nestašice vode na izvorištima Vodovoda Ostrožac, Vodovoda Duvanjsko polje, Vodovoda Brišnik  i Vodovoda Šuica...

Ekopak karavana boravila u Tomislavgradu

U sklopu projekta “Mjesec dana Ekopak karavana” danas smo se družili sa mališanima iz Tomislavgrada. U kreativnim radionicama zajedno smo sa mališanima iz vrtića “Tomislavgrad” i O.Š. “Ivan Mažuranić” učili  o važnosti reciklaže ambalažnog otpada i očuvanja našeg okoliša, te kako oni mogu dati svoj doprinos u tom sistemu. U kreativno-edukativnoj radionici smo učili...