Cjenik

CJENIK KOMUNALNIH USLUGA

Cijena opskrbe pitkom vodom:

Br:

Voda

Cijena u KM

1.

Voda za domaćinstvo

1,20/m³

2.

Voda za gospodarstvo

1,60/m³

U gore navedenim cijenama za opskrbu pitkom vodom nije uključen PDV.

Naknada za održavanje sustava:

Br:

Vodomjer:

Cijena u KM

1.

Vodomjer ½ i ¾     (15 i 20mm)

5,00

2.

Vodomjer 1˝           (25mm)

6,00

3.

Vodomjer 5/4         (32mm)

10,00

4.

Vodomjer 6/4         (40mm)

16,00

5.

Vodomjer 2˝           (50mm)

25,00

6.

Vodomjer 3˝           (80mm)

34,00

7.

Vodomjer 4˝           (100mm)

50,00

8.

Vodomjer 100/20   (100/20mm; kombinirani)

60,00

U gore navedenim cijenama za naknadu za održavanje sustava nije uključen PDV.

Kanalizacija:

Br:

Kanalizacija

Cijena u KM

1.

Kanalizacija za domaćinstvo

0,36/m³

2.

Kanalizacija za gospodarstvo

0,48/m³

U gore navedenim cijenama za kanalizaciju nije uključen PDV. Naknada za kanalizaciju iznosi 30% od cijene vode.

Cjenik opskrbe pitkom vodom auto-cisternom na području Općine Tomislavgrad

Za naselja koja imaju vodovodnu mrežu krajnji korisnik plaća cisternu vode i to:

Br:

Naziv usluge

Količina

Cijena u KM

1.

Prijevoz pitke vode do krajnjeg korisnika na udaljenost do 6 km

1

70,00

2.

Prijevoz pitke vode do krajnjeg korisnika na udaljenosti od 6-10km

1

80,00

3.

Prijevoz pitke vode do krajnjeg korisnika na udaljenosti od 10-15km

1

90,00

4.

Prijevoz pitke vode do krajnjeg korisnika na udaljenosti od 15-20 km

1

100,00

5.

Prijevoz pitke vode do krajnjeg korisnika na udaljenosti preko 20km

1

150,00

U gore navedenim cijenama nije uključen PDV. Za naselja koja nemaju vodovodnu mrežu krajnji korisnik plaća cisternu vode 50% od gore navedene cijene.

Cjenik sakupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada:

Br:

Sakupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada

Cijena u KM

(mjesečno)

1.

Za domaćinstva

12,00

2.

Za domaćinstva preko 300 m²

0,07/m²

3.

Za gospodarstvo

0,15/m²

Sakupljanje, odvoz i deponiranje komunalnog otpada za navedene objekte sklapa se godišnji ugovor:

Grupa:

Vrsta djelatnosti

Cijena u KM

(mjesečno)

I.

– Videoteke                            – Zlatarnice              

– Parfumerije                          – Urari                      

– Optičke i foto ranje

10,00

II.

– Kiosci                                  – Grilovi

– Zanatske radnje                    – Frizerski saloni

– Kemijske čistionice             – Samostalne radnje

– Butici                                   – Kladionice

20,00

III.

– Ljekarne                               – Pizerije

– Pitare                                    – Slastičarnice

– Manje trgovine                     – Prodavaonice tekstila i obuće

– Prodavaonice tehničke robe – SUR radnje na periferiji grada

– Knjižare                                – Cvjećarnice

– Saloni namještaja

30,00

IV.

– Ugostiteljske radnje i kafići: druga urbana zona grada

– Staklarske radnje                  – Vulkanizeri

– Trgovine                               – Mesnice

45,00

V.

Kafići u prvoj urbanoj zoni grada

60,00

VI.

Ugostiteljske radnje i trgovine mješovitom robom sa većom                      količinom komunalnog otpada

80,00

VII.

Gospodarski objekti sa količinom komunalnog otpada do 7 m³ mjesečno

100,00

VIII.

Poduzeća sa količinom komunalnog otpada od 8 – 10 m³ mjesečno

130,00

IX.

Poduzeća sa količinom komunalno otpada od 10 – 12 m³ mjesečno

160,00

X.

Poduzeća sa količinom komunalnog otpada od 12 – 14 m³ mjesečno

200,00

XI.

Poduzeća sa više trgovinskih radnja sa mjesečnom količinom komunalnog otpada od 16 – 18 m³

250,00

U gore navedenim cijenama za cjenik sakupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada nije uključen PDV.

Napomena

Odvoz komunalnog otpada se može vršiti i po nalogu korisnika po cijenama:

       ·         Kontejner od 1,1 m³ = 15,00 KM

       ·         Kontejner od 5 m³ = 70,00 – 90,00 KM (cijena ovisi od vrste otpada koji se odvozi)

Cjenik satnica djelatnika, usluge mehanizacije i ostalih usluga Javnog komunalnog poduzeća:

Br:

Opis usluge

Jedinica mjere

Cijena u KM

1.

Djelatnik na metenju ulice

KM/h

10,00

2.

Pomoćni djelatnik na raznim građevinskim – zanatski poslovima

KM/h

15,00

3.

VK – djelatnik na raznim vodovodnim, kanalizacijskim i elektro radovim

KM/h

20,00

4.

Djelatnik na ručnom čišćenju kanalizacijskih cijevi, šahtova, septičkih jama i sl.

KM/h

30,00

5.

Djelatnik na odmrzavanju vodovodnih cijevi sa upotrebom alata za odmrzavanje (u cijenu uračunat prijevoz)

KM/h+ prijevoz

KM/km

35,00

6.

Rad kompresora na razbijanju betona

KM/h

80,00

7.

Usluge vozila Samopodizača za prijevoz kontejnera od Tomislavgrada do deponije komunalnog otpada Pakline

KM/1 kontejner

70,00

8.

Usluge rovokopača Terex i sl. po efektivnom satu rada plus vrijeme provedeno do dolaska na lice mjesta (put u jednom smjeru)

KM/h

90,00

9.

Usluge rovokopača Terex kod uipotrebe čekića po efektivnom satu rada plus vrijeme provedeno do dolaska na lice mjesta (put u jednom smjeru)

KM/h

120,00

10.

Usluge utovarivača Hanomag po efektivnom radu sata plus vrijeme provedeno do dolaska na lice mjesta (put u jednom smjeru)

KM/h

160,00

11.

Rad rezačem RAB – 7 na rezanju asfalta i betona, uključivo sa pratnjom vozila. Do debljine 5 cm.

m

7,00

12.

Rad rezačem RAB – 7na rezanju asfalta i betona uključivo sa pratnjom vozila. Preko 5 cm debljine

m

12,00

13.

Rad na čišćenju septičkih jama i šahtova autocisternom za fekalije na udaljenosti do 5 km

1 cisterna

70,00

14.

Rad sa specijaliziranom cisternom za probijanje začepljenja na kanalizaciji (WOMA)

km/h

150,00

Za lokacije preko 5 km uračunava se i put do lokacije u jednom pravcu

KM/km

1,5

15.

Spajanje PEHD, PVC cijevi specijaliziranim aparatom za varenje

 

Obračun po spojnici

·         Spojnica profila do 150 mm

Kom

30,00

·         Spojnica profila preko 150 mm

Kom

40,00

16.

Pronalazak kvarova na cjevovodima specijaliziranim aparatom DANTEX. U cijenu su uključena dva radnika sa aparatima

KM/h

70,00

17.

Cisterna za pranje ulica uključivo sa dva radnika.

KM/h

100,00

U cijenu uključena dva radnika sa aparatima

18.

Postavljanje prometnih znakova na asfaltne i zemljane površine. Obračun po jednom postavljenom znaku uključivo sa izradom ležišta, zasipanjem betonom i montažom istog.

KM/jedan znak

55,00

19.

Postavljanje prometnih znakova na postojeći stup u gradu. Ukoliko se isti postavlja na lokalnom putu obračunavaju se i prijeđeni kilometri.

KM/jedan znak + prijeđeni kilometri

20,00

20.

Uklanjanje stupova bez prometnih znakova

KM/jedan stup

20,00

21.

Utovar, prijevoz i zbrinjavanje uginulih domaćih životinja.

 

·         Do 5 km udaljenosti

KM/komad

100,00

·         Preko 5 km udaljenosti

KM/komad

150,00

U gore navedene cijene za cijenik satnica djelatnika, usluge mehanizacije i ostale usluge Javnog komunalnog poduzeća uključen je PDV.

Cjenik troškova za izgradnju grobnice na groblju „Karaula“ Tomislavgrad i visina naknade za čišćenje i održavanje gradskog groblja „Karaula“

1). Cjenik grobnih mjesta sa izgradnjom:

Br:

Dimenzije grobnice

Broj ležaja

Cijena u KM

1.

260 cm x 380 cm

6

5.400,00

2.

260 cm x 240 cm

4

3.750,00

3.

260 cm x 140 cm

2

2.500,00

U gore navedenim cijenama za cjenik grobnih mjesta sa izgradnjom uključen je PDV.

U cijenu je uključeno:

       ·         Zemljište u odgovarajućoj površini sa iskopom

       ·         Građevinski materijal

       ·         Radovi završno s površinskim serklažom i betonskim pločama

       ·         Uređenje staza na groblju

       ·         Izrada ogradnih i potpornih zidova groblja i hortikulturno uređenje groblja

2). Visina naknade za čišćenje i održavanje groblja:

 

Br:

Broj ležaja (tlocrtno)

Cijena u KM bez PDV-a (mjesečno)

Cijena u KM sa PDV – om (mjesečno)

1.

1

3,00

3,51

2.

2

5,00

5,85

3.

3

7,00

8,19

4.

4 i 5

8,00

9,36