Osnovno

Organizacija poslovanja

‎‎
Organizacija poslovanja J.K.P.d.o.o. Tomislavgrad osigurava obavljanje poslova iz djelatnosti poduzeća utvrđenih Zakonom o gospodarskim društvima, Statutom i drugim općim aktima J.K.P.d.o.o. Tomislavgrad. Obavljanje poslova uređuje se preko organizacijskih jedinica koje su uređene kroz sistematizaciju radnih mjesta. Poslovi i radni zadaci poduzeća vrše se u okviru službi i odjela.

‎‎

‎‎

‎‎

O nama

‎‎
Djelatnosti J.K.P. d.o.o. Tomislavgrad su definirane Statutom J.K.P. d.o.o. Tomislavgrad, kao i ostali poslovni zadaci u općini i to:

  • Priprema srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja poduzeća,
  • Održavanje i zaštita okoliša,
  • Obavljanje poslova prikupljanja i odvoza smeća,
  • Prodaja vode,
  • Predlaganje financijskih planova i poboljšanje načina prikupljanja sredstava namijenjenih za potrebe poduzeća,
  • Vođenje evidencije (baza podataka) o domaćinstvima i gospodarstvu,
  • Priprema i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti pitke vode na samom izvorištu(bunar),
  • Organizacija i pružanje usluga korisnicima J.K.P. d.o.o.

Osnovni zadatak J.K.P. d.o.o. je prodaja vode, sakupljanje i deponiranje kućnog otpada, održavanje groblja „Karaula“, održavanje kanalizacije, održavanje gradske tržnice i dr.

Projekt ima potporu Nadzornog odbora i općine Tomislavgrad.