Priključak na vodovod i kanalizaciju

Korak 1


Predaja navedenih dokumenata u Općini Tomislavgrad
 • Kopija plana,
 • Odobrenje za građenje ili potvrda da je objekt izgrađen prije 01.06.1974 godine
 • Zemljišno-knjižni izvadak
 • Situacijski prikaz
 • Dokaz o pravu vlasništva ili korištenja
Korak 2


Predaja navedenih dokumenata u JKP d.o.o. Tomislavgrad
 • Podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za priključak na vodovodnu mrežu
 • Potvrda o predaji podneska
 • Kopija plana
 • Odobrenje za građenje ili potvrda da je objekt izgrađen prije 01.06.1974 godine
 • Zemljišno-knjižni izvadak
 • Situacijski prikaz
 • Dokaz o pravu vlasništva ili korištenja
Korak 3Izlazak službe vodovoda na teren utvrđivanje i ispitivanje tehničkih mogućnosti.
Korak 4Izrada suglasnosti za izradu priključka i ispostavljanje ponude za priključak
Korak 5Prihvaćanje i postupanje po ponudi
Korak 6Izrada priključka