Zahtjevi i obrasci

Izjava dostava računa putem elektronske pošte

Zahtjev za ponovnu prijavu priključka vode nakon privremene odjave

Zahtjev za privremenu odjavu korištenja priključka na vodovod

Zahtjev za izdavanje potvrde o priključku na vodovod i/ili kanalizaciju u svrhu izdavanja uporabne dozvole

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta: projektiranja, građenja, priključenja

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključak na vodovodnu mrežu

Zahtjev za izradu privremenog priključka vode

Zahtjev za trajnu odjavu korisnika usluga vodovodnog sistema

Prijedlog i žalba

Zahtjev za premještaj priključka vode

Prigovor i prijava

Zahtjev za promjenu korisnika usluge

Zahtjev za suglasnost na projektnu dokumentaciju

Zahtjev za provjeru ispravnosti vodomjera

Zahtjev za razdvajanje priključka vode

Zahtjev za suglasnost za priključak na kanalizacijski sistem